Sök på webbplatsen


Ungdomscheck - Sigtuna Skate Day - S-games

Sedan ett år tillbaka finns en mindre skatepark i Sigtuna. Parken har till största del byggts av engagerade ungdomar i Sigtuna med stöd från bland andra Upplandsbygd Leader. Allt eftersom möjligheterna har ökat har också ambitionerna ökat. Projektet vi söker stöd för nu är medel som kan göra det möjligt för oss att genomföra en större tävling med deltagare från hela Mellansverige. Projektet innebär planering och genomförande av en kombinerad longboard, street, och ramptävling i Sigtuna. Projektet kommer att innebära ett stort antal möten och jobb från en grupp av engagerade ungdomar i Sigtuna i åldrarna 7-20 år. Natuligtvis kommer även ett antal vuxna att behöva engagera sig för att hjälpa till i vissa moment. Planen är att samarbeten med lokala företag för produkton av inbjudningar, posters etc skall etableras. Samarbete med kommunen och lokal polis för tillstånd och avstängning av nödvändiga cykelvägar kommer också vara en del av projektet.

Sedan ett år tillbaka finns en mindre skatepark i Sigtuna. Parken har till största del byggts av engagerade ungdomar i Sigtuna med stöd från bland andra Upplandsbygd Leader. Allt eftersom möjligheterna har ökat har också ambitionerna ökat. Projektet vi söker stöd för nu är medel som kan göra det möjligt för oss att genomföra en större tävling med deltagare från hela Mellansverige. Projektet innebär planering och genomförande av en kombinerad longboard, street, och ramptävling i Sigtuna. Projektet kommer att innebära ett stort antal möten och jobb från en grupp av engagerade ungdomar i Sigtuna i åldrarna 7-20 år. Natuligtvis kommer även ett antal vuxna att behöva engagera sig för att hjälpa till i vissa moment. Planen är att samarbeten med lokala företag för produkton av inbjudningar, posters etc skall etableras. Samarbete med kommunen och lokal polis för tillstånd och avstängning av nödvändiga cykelvägar kommer också vara en del av projektet.


Beslutsmotivering:
Projektet får bifall på ansökt summa då det samverkar med många åldersgrupper och även med företag och offentliga aktörer. Att utveckla skateparken som är en stor fritidssysselsättning för många ses som positivt av ungdomsgruppen och ungdomarna kommer att lära sig mycket av att arrangera tävlingen.Projektinformation

Projektperiod:
2013-05-01 - 2013-12-24
Diarienummer:
2013-05
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Sigtuna Sub Surfers
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 SEK

Mål