Sök på webbplatsen


Bondens egen marknad

Projektets syfte är att:
• bygga upp en stolthet bland Upplands producenter för den egenproducerade och högkvalitativa maten
• främja entreprenörsskapet inom lokalt producerad mat och bidra till att nya arbetstillfällen skapas
• skapa förutsättningar för att livsmedelsbutiker runt om i Uppsala ska få en egen butiksdel med gemensam display/utformning för försäljning av lokalproducerad och ekologisk mat
• lyfta det lokalproducerade på restaurang och cafémenyerna runt om i Uppland
• vi vill också förmedla kunskapen ut till butiker och restauranger hur "riktig mat blir till"
• få gårdsbutikerna runt om i Uppland att växa och bredda sina sortiment genom att t.ex. utöka samarbetet med andra producenter i regionen
• visa turister och lokala besökare på vad Uppland har att erbjuda av lokal hantverksmässigt producerad och ekologisk mat och därigenom öka besöken av turister och Upplänningar både i staden och på landsbygden
• etablera en Bondens Butik och Café i nära anslutning till marknaden för att ytterligare öka tillgängligheten till närproducerat och ekologiskt under hela året
•vi vill utveckla bra gemensamma logistiklösningar för transporter till och från butiker, restauranger och andra försäljningsställen.
• ca 30-50 företag ska kunna livnära sig på de olika delarna i konceptet
• skapa en framgångsmodell med ett heltäckande koncept som kan kopieras i hela landet/Norden.

Beslutsmotivering: Projektet stimulerar befintliga producenter och skapar kontakter mellan producenter och marknad.

Kontakt: Claudia Dillman, claudia@saxensorter.se, 070-2313992

HEMSIDA: http://www.bondensmatiuppland.se/

 


Projektinformation

Projektperiod:
2010-05-12 - 2013-12-31
Diarienummer:
LUB-2010-011
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Östhammar
Projektägare:
Bondens egen Marknad i Uppsala
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
1 399 668 kronor

Mål