Sök på webbplatsen


Bygdecheck - Alunda Information

Alunda utvecklingsgrupps vision är att Alunda ska växa med ca 50 personer per år. För att nå detta mål vill man producera en informationsskrift/broschyr för att marknadsföra orten till potentiella inflyttare. Med ökad inflyttning kan man bibehålla och utveckla företagandet på orten.

Projektet får bifall då det kan bidra till inflyttningen till Alunda och därmed förbättra företagsklimatet. Projektet kan även leda till förbättrade kunskaper om bygden och på så sätt bidra till en stärkt bygdeidentitet.

Kontaktperson: Stefan Pettersson, spnala@telia.com, 070-5701410

Projektinformation

Projektperiod:
2012-02-20 - 2012-05-30
Diarienummer:
2009-004-23
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Alunda Utvecklingsgrupp
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 kronor

Mål