Sök på webbplatsen


Ungdomscheck - Skyholma Meck

Fritidsgården har stora outnyttjade lokaler. Vi frågade om vi kunde använda dem för att meka i.

Det är 14 ungdomar från Skyttorp, Vattholma och Storvreta engagerade i projektet.

Projektet kommer att innehålla renovering och anpassning av lokaler, inköp av utrustning för att kunna meka mopeder, A-traktorer eller bilar etc. - I första hand motorfordon.

Vi har bildat en grupp på Facebook för att lättare kommunicera med fritidsgården och varandra.
Vi kommer få hjälp av Fritidsgården, föräldrar, syskon etc med sådant vi inte klarar av eller får göra själva,
iordningsställandet av lokalen. Vi kommer att arbeta med projektet under fritidsgårdens öppettider under våren.

Vi inviger projektet i form av öppethus, förhoppningsvis före sommarlovets början.

Projektet kommer att kosta 20.000 kr.

Projektinformation

Projektperiod:
2012-03-01 - 2012-07-31
Diarienummer:
2012-02
Projektstatus:
Avslutat
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Skyholma Meck
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
20 000 sek

Mål