Sök på webbplatsen


Kentauren – Framtidens hästföretagare

Projektet ska leda till att antalet ungdomar som slutar på ridskolorna minskar, att antalet arbetslösa ungdomar i samhället minskar och att fler företag startas. Detta genom att erbjuda 80 ungdomar möjlighet att vidareutvecklas inom ridsporten tillsammans med sina föräldrar och kamrater.
 
Beslutsmotivering:  Ansökan bifalls med villkoret att ungdomar skall engageras i projektledningen. LAG är positivt till projektets inriktning mot ungdomar, kvinnligt företagande och utveckling av hästnäringen


Kontaktperson: Nina Brunstedt, 0733-606069, info@savaridcenter.se

Projektinformation

Projektperiod:
2011-02-16 - 2014-05-01
Diarienummer:
LUB-2010-008
Projektstatus:
Pågående
Axel:
1
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Säva Ridcenter AB
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
962 850 kronor

Mål