Sök på webbplatsen


En stärkt integration på landsbygden med Leader

Det stora flyktingmottagandet under 2015 innebär att behoven av goda och hållbara integrationsinsatser har ökat markant. I många av de lokala utvecklingsstrategier som har tagits fram i Sverige finns integration med som ett prioriterat område att arbeta med.

Landsbygdsnätverket bjuder därför in dig som är verksam inom landsbygdsutveckling (främst Leader) till en dag för dialog och erfarenhetsutbyte.

 

Temat för träffen handlar om hur man genom lokala initiativ, närhet och kunskap kan medverka till att stärka integrationen på landsbygden. Vi hoppas att ni efter träffen har fått verktyg för att kunna påbörja eller fortsätta arbetet med integration.

 

Tid

Onsdag 13 april kl 10:00-16:00

 

Plats

LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

 

Anmälan

Skicka en anmälan till landsbygdsnatverket@jordbruksverket.se senast 30 mars 2016.

Uppge önskemål om särskild mat. Antalet platser är begränsade, ”först till kvarn” gäller.

 

Ladda ner informationsblad om träffenPDF