Sök på webbplatsen


Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling informerar: Jordbruksverket har godkänt utvecklingsstrategin!

Den 8 december meddelande Jordbruksverket att utvecklingsstrategin är godkänd. Utvecklingsstrategin tar avstamp i visionen: ”Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022”. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling kommer att få arbeta med jordbruksfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden med en budget på 44,9 miljoner.

Föreningen kommer att förvalta Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden i kommande landsbygdsprogram i kommunerna Uppsala, Sigtuna, Östhammar och Knivsta fram till 2021. Utvecklingsstrategin ska användas för att styra Upplandsbygds Lokalt Ledd Utvecklings arbete med Leadermetoden. Den sätter in Leader i sitt sammanhang, anger ramarna för arbetets inriktning, klargör vilka prioriteringar som gäller, vilka mål man arbetar mot, hur arbetet ska organiseras och hur kommunikationen utåt och inåt ska ske. Strategin pekar också ut förhållningssättet till det närliggande Landsbygdsprogrammet och till andra tangerande program. Leadermetoden skapar förutsättningar för landsbygdens människor, föreningar och företag att i samspel med kommunerna och andra offentliga aktörer arbeta för en innovativ och hållbar tillväxt.

Nu kommer kansli och styrelse att arbeta med utformandet av ansökningshandlingar. Förhoppningen är att föreningen kan börja bereda projektansökningar i april 2016.

 

För mer information:

 

Rafael Waters, Ordf. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

rafael.waters@upplandsbygd.se

 

Birgitta Söder, vice Ordf. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

birgittasoder53@hotmail.com

 

 

www.upplandsbygd.se