Sök på webbplatsen


Nya möjligheter att utveckla och investera i din verksamhet genom Landsbygdsprogrammet och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Östhammars kommun bjuder in företag, föreningar och organisationer till ett möte 25 januari kl 18:30 för att berätta om möjligheterna, lyfta viktiga frågeställningar och prata om hur du ansöker.

Se här företagare – investeringsstöd att söka

Landsbygdsprogrammet har i höst öppnat upp för möjligheten att få ekonomiskt stöd till investering i ditt företag!

Investeringsstödet till nya jobb på landsbygden kan sökas av företag inom branscherna turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel,hantverk, restaurang, samt kultur och nöjen med vissa undantag. Ansökan görs via Jordbruksverkets E-tjänst för företags- och projektstöd.

Du kan få stöd till investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i ditt företag på landsbygden om investeringen leder till fler arbetstillfällen. Syftet med stödet är att bredda verksamheten i jordbruks- och trädgårdsföretag och att främja utvecklingen av små företag för att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Investeringar i kommersiell och offentlig service: Du kan få stöd för investeringars om leder till bättre tillgång till service på landsbygden. Stödet kan till exempel sökas för investeringar i dagligvarubutiker och drivmedelsstationer, men även för att etablera servicepunkter på gårdsbutiker, campingplatser, etc. Nya lösningar för distribution och logistik kan också få stöd i denna åtgärd.

Viktigt är att stödet söks INNAN du gör din investering. Andra villkor för ratt få stödet finns i länkarna.

För mer info kontakta Tillväxtkontoret, Stefan Edelsvärd, stefan.edelsvard@osthammars.se, 070-7795111