Sök på webbplatsen


Sverigekampen i Upplandsbygd

I Sverige idag är det på många håll skralt med riktigt attraktiva fritidsaktiviteter. Projektet vill bygga ett lokalt nätverk av grupper som varje vecka tävlar mot varandra med fritidsgårdar som bas. Olika veckor vill man också genomföra speciella träffar och events ute på gårdarna. Finalerna hålls genom ett gemensamma events där alla kan komma och titta eller delta aktivt i olika dator- eller ickedatorbaserade aktiviteter – ett slags ungdomsfestival.

Föreningen har under lång tid funderat över att knyta samman både kompetens och idéer med lokala fritidsgårdar och andra föreningar. Man skulle helt enkelt vilja flytta ut konceptet på landet. Ett bra sätt är att börja med de idéer som beskrivits ovan. Klockrena aktiviteter som både passar fritidsgårdar men som också ger fler intresserade som kan delta i utvecklingen av föreningen.

Engagemanget i Sverigekampen är frivilligt inom projektet. Man kan välja att bara satsa lokalt eller att göra flera saker. Det är viktigt att gårdsbesökare och potentiella besökare också får vara med att bestämma i projektet vilka aktiviteter som man vill göra och delta i.

Deltagare från leaderområdet är kommunala fritidsgårdar i Upplandsbygds område.

Projektet ska utveckla och bygga upp relationer mellan unga, föreningar, fritidsgårdar och kommuner för att på så sätt kunna utveckla verksamhet och arbeta med fler projekt för regionen. Det finns flera intressanta projektidéer som bör förverkligas.

 

Beslutsmotivering: Projektet har förankrat iden i alla fem kommunerna. Det bygger på att unga personer driver projektet och främjar ett nytänkade kring ungas användning av konsollspel. Projektet ska arbeta för en jämn könsfördelning mellan deltagarna.

Projektet består av en ny verksamhet som inte funnits i Upplandsbygds område innan. Stort engagemang finns hos de deltagande fritidsgårdarna och förankringen hos de unga är god. Projektet har potential att skapa helt nya samarbeten och en känsla av samhörighet bland unga i Upplandsbygd.

Kontaktperson: Johannes Lundberg:  johannes.lundberg@gmail.com
Annelie Persson: annelie.persson@goodgame.se 073-6440882

 

Projektinformation

Projektperiod:
2011-12-01 - 2013-03-31
Diarienummer:
LUB-2011-015
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Riksförbundet Goodgame
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
2 789 500 kronor
Beviljat stöd:
1 349 500 kronor

Mål