Sök på webbplatsen


Våga gå till skogs

Projektet syftar till att nyanlända ungdomar erbjuds konkreta erfarenheter att lära känna sin nya hembygd. Att tillgodogöra sig språk genom att vistas i dess skilda miljöer. Att lära sig klä sig efter väder och möta skiftande årstider i ett rikt landskap. Vi vill genom projektet "Våga gå till skogs" ge dessa elever en möjlighet att med djuren på Billby gård upptäcka naturen i sin nya hembygd och använda naturen som klassrum och lekplats. Att skapa nyfikenhet och visa på möjligheterna till lek och intressen. "Våga gå till skogs" ger eleverna chans att uppleva det som svenskfödda barn har fått med sig på ett naturligt sätt, vilket i sin tur hjälper integrationen på traven.

Alla elever kommer under minst fyra tillfällen besöka Billby gård under ett läsår. Varje elev gör minst ett besök i varje årstid.Beslutsmotivering: Projektet kan skapa en modell som är överförbar på andra
sammanhang och platser, samt kan visa på resultat som skapar intresse hos kommunerna att finansiera liknande verksamhet.


Kontaktperson: Pernilla Öhman, 0709-591122, pernilla.ohman@hotmail.com

HEMSIDA: http://fbkpabillby.wordpress.com/

Projektinformation

Projektperiod:
2011-05-01 - 2013-12-31
Diarienummer:
LUB-2011-009
Projektstatus:
Pågående
Axel:
2
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
FRKK - Fjord och Fritidshästens Rid- och Körklubb
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
505 000 kronor

Mål