Sök på webbplatsen


Brigantinen Wetsera

Projektinformation:

Projektet har två syften. För det första skall Brigantinen Wetsera utgöra en del av kulturella attraktionen i Öregrunds hamn - ett smycke och därmed ytterligare en sevärdhet.
För det andra kommer restaureringen av fartyget bidra till att vi behåller och överför hantverkstradition inom skeppsbyggnad och skutsegling. Detta genom att engagera både unga och gamla i verksamhen.

 

 

 

Projektet Brigantinen Wetsera har uppkommit ur Leaderprojektet "Vision Öregrund 2015". Skatudden, hamnens östra del, skall bli ett centrum för kultur och evenemang. Wetsera kommer att bli ett landmärke i hamnen och därmed huvudattraktionen i den museala delen av Skatenområdet som dessutom kommer att innehålla fyrskeppet Västra Banken, "allmogebåtbryggan" med gamla båtar i sjön samt en "typisk sjöbod" som också planeras.
Tillsammans med Öregrundsmåndag, Roslagsloppet, Badortsdagarna, Tennisveckan och andra evenemang bidrar Wetsera till att Öregrund utvecklas till en attraktivare turistort med fler sevärdheter och nya upplevelser.

 

 

Beslutsmotivering: Projektet utvecklar genom bevarandet av segelfartyget Brigantinen Wetsera, lokal kultur rörande både vård och användning av träbåtar. Projektet utgör även ett stort värde för utvecklingen av turismen i Öregrund. Ett stort värde i projektet är mötet mellan generationer med överföring av gammal teknik och seglingskultur.

 

Kontakt: Björn Björebäck, tel: 0703-365 77, bjorn.bjoreback@telia.com

Projektinformation

Projektperiod:
2010-07-08 - 2012-12-31
Diarienummer:
LUB-2010-016
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Föreningen Wetseras Vänner
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
600 000 kronor

Mål