Sök på webbplatsen


Ställ om Storvreta – upptakten

Syftet med projektet är att lägga grunden för ett omställningsarbete i Storvreta i riktning mot ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Projektet ska leda till att vi i Storvreta vet vart vi vill och hur vi ska gå för att komma dit. Samtidigt ska projektet ge en stimulans till ett ökat socialt utbyte, bättre kunskap om vilka föreningar och företag som finns i bygden, samt ge kunskap om de orsaker som gör omställningen nödvändig. Ett konkret mål på halvlång sikt är att ha ett gott underlag inför revidering av Översiktsplan / fördjupad översiktsplan för nästa mandatperiod.

Beslutsmotivering: Projektet har goda möjligheter att samla erfarenheter och kunskap kring omställning av lokala samhällen och sprida denna kunskap. Projektet har också goda möjligheter att ge ökad samverkan och identitetskänsla i Storvreta. Projektet uppmuntras att föra en dialog med det lokala näringslivet och att även se integrationsmöjligheter.


 

Kontakt: Projektledare Thomas Norrby, thomas@vioni.se, 070-5671889

Projektinformation

Projektperiod:
2010-04-28 - 2012-12-31
Diarienummer:
LUB-2010-012
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Lyckebokyrkan
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
600 000 kronor

Mål