Sök på webbplatsen


LINN

Genom att möjliggöra investeringar på landsbygden, samt öka kunskapen om hur man på innovativa sätt kan utveckla sin bygd ekonomiskt skapar vi förutsättningar för ekonomisk utveckling och företagande.

LÄS MER HÄR

Projektet får bifall för att det syftar till att ta ett nytt grepp på kapitalförsörjningen och bedöms leda till förbättrade möjligheter för företag och föreningar inom Upplandsbygds område att få finansiering för sin och sina bygders utveckling. Projektet uppmanas även att arbeta med modeller som fokuserar på storstadsnära landsbygd.

Kontakt: Jenny Nylund, jenny.nylund@upplandsbygd.se, 070-2346610

Projektinformation

Projektperiod:
2010-10-01 - 2013-12-31
Diarienummer:
LUB-2010-030
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Leader Upplandsbygd
Kontaktpersoner:
  • Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
2 502 496 kronor

Mål